Nieuwsgroep server

Nieuwsgroep term uitleg en definitie

Virtuele forums op internet worden meestal nieuwsgroepen genoemd, ook wel nieuwsgroepen genoemd. Deze forums bestonden vroeger omdat er toen nog onafhankelijke mailboxnetwerken waren. Binnen een nieuwsgroep is er meestal een specifiek genoemd onderwerp, dat de focus is van alles op dit forum. Over dit onderwerp worden tekstbijdragen ingediend, waaronder ook nieuws, berichten of artikelen. Zo kan over alle onderwerpen passende informatie worden uitgewisseld. Het proces begint in een geopende nieuwsgroep wanneer een gebruiker van deze groep een artikel publiceert. Hiervoor stuurt hij zijn bijdrage naar een zogenaamde nieuwsserver. Zodra het artikel daar is aangekomen, wordt het beschikbaar gesteld aan andere lezers in de juiste categorie om te lezen en eventueel te bespreken. Daarnaast kan het bericht vervolgens worden doorgestuurd naar andere servers voor een nieuwsgroep, waar het beschikbaar kan worden gesteld aan andere gebruikers.

Nieuwsgroep technieken

Op technisch gebied wordt het e-mailformaat gebruikt voor artikelen uit een nieuwsgroep. Er was maar weinig nodig voor de implementatie, namelijk de introductie van kopregels of een paar andere typen. De bijbehorende details zijn gespecificeerd door RFC 1036. Dit is de Request for Comments of de Standard for Interchange of Usenet Messages. Natuurlijk moet worden opgemerkt dat er al tientallen jaren een grote verscheidenheid aan nieuwssystemen is. De bekendste wereldwijd is Usenet, een systeem waarbij er een verbinding is tussen vele nieuwsservers. Uiteraard kan er ook sprake zijn van een regionale verspreiding van een nieuwsgroep of meerdere groepen met hun inhoud. Een populaire plek is vaak het intranet, waar veel artikelen door gebruikers kunnen worden gelezen. In de regel wordt NNTP heel vaak als protocol gebruikt, terwijl in de allereerste jaren UUCP als protocol werd gebruikt.

Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot een nieuwsgroep. Enerzijds kan dat met nieuwslezers, dat zijn speciale programma’s voor de computer. Een andere optie zijn webinterfaces, waaronder Google Groups, die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot een nieuwsgroep. Als verklaring voor de nieuwslezer kan worden gezegd dat dit vaak binnen een normaal e-mailprogramma als onderdeel van het programma te vinden is. Dit wordt onder meer duidelijk in het programma Mozilla Thunderbird. De situatie is anders met webbrowsers, waaronder bijvoorbeeld Mozilla Firefox. De nieuwsgroep is daar beschikbaar als add-on.

De nieuwsgroep en zijn mogelijke structuur

De naam van een nieuwsgroep is hiërarchisch gestructureerd, waarbij er ook een onderverdeling is van onderwerpblokken in Usenet. In de regel wordt een nieuwsgroep toegewezen aan een van de negen grootste hiërarchieën. Dit zijn de zogenaamde Big Eight, waaronder rec.*, news.*, misc.*, humanities.*, sci.*, soc.*, talk.* en comp.*. De hiërarchieën worden aangevuld met alt.*. De structuur van een nieuwsgroep betekent ook dat deze vaak in een korte vorm wordt beschreven, zodat nogal wat nieuwslezers deze kunnen bekijken. Soms is er ook een langere beschrijving, deze vindt u in het charter. De belangrijkste punten zijn bijvoorbeeld: naam, korte beschrijving en charter, waarin dan meer staat over het onderwerp van deze nieuwsgroep. Daarnaast kunnen in een nieuwsgroep vaak andere onderwerpen worden aangemaakt, aangezien er vaak veel sub-items zijn bij een onderwerp. Binnen deze punten zijn discussies over het betreffende onderwerp weer mogelijk.

Mogelijke andere namen van een nieuwsgroep

Er zijn een aantal netwerken waar een nieuwsgroep een andere naam kan hebben. Deze omvatten MausNet, Z-Netz en FidoNet. Het is ook enigszins ironisch bedoeld als het acroniem GABELN wordt gebruikt. Deze term wordt dan in het algemeen als uitdrukking gebruikt. GABLEN wordt ook gedefinieerd door: groep, gebied, bord en ook door echo, lijst en net.

Twee mogelijke typen nieuwsgroep

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen waartoe een nieuwsgroep kan behoren. Ten eerste zijn dit ongemodereerde groepen. Als het een nieuwsgroep van dit type is, is elk bericht direct zichtbaar voor alle deelnemers zonder te worden gecontroleerd. Er zijn ook gemodereerde groepen. Bijdragen die naar zo’n nieuwsgroep worden gestuurd, komen bij een of meer moderators terecht voor beoordeling voordat ze worden gepubliceerd. Deze posts worden pas gepubliceerd als ze daarvoor toestemming hebben gegeven. Deze berichten zijn dan beschikbaar voor elke gebruiker in de overeenkomstige sectie van de nieuwsgroep. Een ander voordeel hiervan is dat bijvoorbeeld spam op deze manier kan worden vermeden.

Een nieuwsgroep met het voorbeeld van een universiteit

Een nieuwsgroep server wordt vaak beheerd door een universiteit. Daar hebben studenten en professoren vaak toegang tot een internationale nieuwsgroep. Er zijn daar vaak tienduizenden nieuwsgroepen die aansluiten bij de respectievelijke onderwerpen van de universiteit. Daarnaast worden nieuwsgroepen aangeboden, die vaak intern op de universiteit worden opgezet. Onderwerpen van zo’n nieuwsgroep kunnen bijvoorbeeld vragen zijn rond afspraken of lezingen. Dit is natuurlijk bijzonder praktisch omdat docenten hun studenten ook gemakkelijk kunnen informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in collegedata. Met de respectievelijke nieuwsgroep is het heel eenvoudig om informatie over het gewenste onderwerp te krijgen. Veel andere onderwerpen worden vaak aangemaakt binnen een nieuwsgroep zodat iedereen en groepsleiders altijd over de laatste informatie beschikken.

Gedragsregels voor deelname aan een nieuwsgroep

Bij deelname aan een nieuwsgroep is het van bijzonder belang dat u zich aan de regels houdt. Anders kan dit gevolgen hebben. Daarom moeten bijdragen altijd onder de echte naam worden geschreven. Bovendien moet de betreffende systeemtijd worden afgestemd op die van de nieuwsgroep. Anders kan dit het gebruik van een nieuwsgroep bemoeilijken. Dit kan leiden tot een onjuiste sortering van berichten. Bestandsbijlagen, zoals programma’s of afbeeldingen, moeten eerder worden geüpload naar een webserver en vervolgens worden gekoppeld. Bovendien moeten citaten kort worden gehouden en op een zinvolle plaats worden geplaatst. Soms komt het voor dat artikelen in meerdere nieuwsgroepen worden geplaatst. In dit geval is het aan te raden om een ​​zogenaamde “follow-up to”-notitie aan te maken. Hierdoor vindt de discussie over het betreffende onderwerp maar in één nieuwsgroep plaats.

De ontwikkeling van de nieuwsgroep in de toekomst

Sinds de millenniumwisseling zijn webforums steeds belangrijker geworden in plaats van nieuwsgroepen. Dit vermindert natuurlijk de waarde van de nieuwsgroep, maar dit geldt niet voor professionals. Ze waarderen vooral het feit dat ze meestal snel een reactie krijgen van de moderators en leden van een nieuwsgroep. Ook deze informatie is van hoge kwaliteit en geeft blijk van een zeer goede vakbekwaamheid. De antwoorden die soms op webforums verschijnen, zijn niet zo precies.